Til interesserede i DMRs arbejde og i kirken verden over præsentet i månedligt udvalg af nyheder.
Om redaktionen af KirkenUpdate

KirkenUpdate er en del af sognekonsulent.dk's virksomhed og redigeres af konsulent Kristen Skriver Frandsen.

KirkenUpdate er dels et månedligt udsendt nyhedsbrev dels en akkumuleret oversigt over begivenheder verden over. Nyhedsbrevet udsendes i samarbejde med Dansk Missionsråd - målgruppen er alle interesserede i dels DMRs arbejde dels i kirken verden over præsenteret i månedligt udvalg af nyheder

Nyhedsbrevet præsenterer i korte overskrifter et udvalg af de begivenheder, som findes på KirkenUpdates oversigt for hele året. Der er altså flere nyheder inde i hovedoversigten end i nyhedsmailen. Nyhederne er hentet fra et bredt spektrum af kilder verden over.
Princippet for redaktionen og udvælgelsen er at give er repræsentativt billede af kirken i dens diversitet. Spørgsmål om kirkens møde med verden og andre religioner (i mission, i dialog, i konflikt og under forfølgelse), dens politiske offentlighedskarakter, økumeniske spørgsmål, spørgsmål om bibelsyn, etik er særligt i fokus.
Overskriften i nyhedsmailen er dansk - men selve teksten er på originalsproget (sædvanligvis engelsk) på KirkenUpdate. Læserne er meget velkomne til at pege på oversete sider - også med link til helt konkrete begivenheder. Send mail

Hver måned vil skiftende teologer i en kommentar sætte fokus på en enkelt af begivenhederne. Der vil derudover i forskelligt omfang være baggrundsartikler og anmeldelser/omtale af tilsendte bøger.

Kalenderen udbygger DMRs kalender [Se her] - og medtager alle arrangementer af kirkelig, missional interesse - fra stiftsniveau over landsplan til et udvalg af relevante, internationale konferencer, seminarer o.l. Kalenderen linker i nyhedsmail via overskrift til årskalender - to måneder ad gangen. Også her er forslag velkomne: Send mail

KirkenUpdate redigeres af Kristen Skriver Frandsen (ansvarshavende) og generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen (Dansk Missionsråd).