Forsiden - KirkenUpdate 2019 -
Religion på kinesisk

Kina i dag - Religion på kinesisk
Dr. Mikaelsen i Kina
af Laurids Mikaelsen

"Religion på kinesisk" er et lille (67 s) sympatisk hæfte om især kristendom i Kina. Undervejs retfærdiggøres titlen dog af at vi også får præsenteret de øvrige "ben" religion har at gå på i Kina - fra de oprindelige fire, måske fem, til det muligvis tiende, Falun Gong. Og vi får fortalt om de vilkår, der er fælles for religion i det hele taget i det moderne Kina.

Målet for forfatteren er at fremme forståelsen mellem os i Danmark og kineserne, vores og kinesernes kultur og baggrund. Laurids Mikaelsen har dobbent erfaringbaggrund for at gøre det: Han er født som barn af missionærer i Kina, og har lige siden interesseret sig for landet og kulturen, og så har han i en periode været Danmarks ambassadør i Kina. Erfaring nedefra møder erfaring ovenfra i hæftet.

Hæftet er en stump missionshistorie. Personligt vinklet omkring forfatterens far Dr. Mikaelsen, udsendt af Dansk Missionsselskab i de meget vanskelige år lige efter krigen, hvor Mao havde begivet sig ind på "Den lange march" og borgerkrigen hærgede mellem hans oprørshær og Chiang Kai Check. Efterhånden som kommunisterne vandt frem, måtte missionærerne flytte sig, og var til sidst tvunget til at forlade Kina.

Undertiden bliver hæftet måske lidt privat-anekdotisk, men det er på den anden side med til at give farvenuancer i helhedsbilledet, man ellers ikke får øje på - og der fortælles om mange detaljer, som vi ikke så let ellers får at høre om.
Man kan ikke finde dybtgående analyser af kristendommen i Kina i dag. Vi får fortalt om hvordan den er i vækst, antydningsvist også hvorfor, men kun lidt om hvilke typer kristendom, der har særlig appel til kineserne - så forskelligt billedet nu også er i det kæmpestore rige.

Det er et sympatisk hæfte, som nævnt, båret af et moderne missionssyn, med respekt for og kærlighed til de mennesker, missionen gjaldt. "Vores familie, dr. Mikaelsen og resten af gruppen, forlod vores sorthårede venner, som min far sagde. Det hed sig alrig, at det var dem - hedningene - og os. Aldrig"

Hæftet kan hermed anbefales. De, som ikke har beskæftiget sig meget med Kina, kan finde megen og ny viden om den store kultur, som jo i dag har en enorm indflydelse på vores virkelighed ad økonomiske og poltiske veje, og de, som løbende har fulgt kristendommens spændende udvikling i Kina, kan helt sikkert finde supplerende viden og nuanceringer af deres forhåndsbillede.

August 2019

Kristen Skriver Fransen

Hæftet koster 120 kr og kan bestilles på Laurids Mikaelsens hjemmeside