Forsiden - KirkenUpdate 2014 -
April måneds kommentar - 2014:

Ekmans konversion – tendens til at søge tilbage i den kirkelige tradition

Af Mogens Mogensen

Overraskende
Det kom sikkert som en meget stor overraskelse for mange, at Ulf Ekman i sidste måned meddelte at han og hans hustru var konverteret til katolicismen. Ekman, der var med i den karismatiske bevægelse i Sverige, grundlagde i 1983 frikirken ”Livets ord”, der repræsenterede en markant udgave herlighedsteologi med ”health and wealth gospel”.

Ikke enestående
Ekmans konversion er imidlertid langt fra enestående, men er et udtryk for en konversionstrend, der går mange årtier tilbage. I artiklen ”From Wheaton to Rome: Why Evangelicals Become Roman Catholic” fra 2002 analyserer Scott McNight fænomenet på basis af omkring 30 omvendelsesberetninger. Heri konkluderer McNight bl.a., at der stort set altid ligger kriser bag, der kan sammenfattes i en længsel efter transcendens. Konvertitterne længes efter at transcendere eller overskride de menneskelige begrænsninger på flg. områder: sikkerhed, historie, enhed og autoritet.

Fire kriser
Den første krise handler om en snigende usikkerhed, om man virkelig har fundet sandheden i den evangelikale kirke, som man er medlem af. Den eftertragtede sikkerhed fandt konvertitterne i den katolske kirke med den vægtlæggen på skriften og den tradition, der forbandt kirken med urkirken. Dernæst handler det om evangelikale kirkers kontinuitet eller rettere mangel på kontinuitet i forhold til den kristne kirkes historie. Var der ikke nogen kristen kirke før de evangelikale kirker blev etableret, som fx pinsekirken, der kun er godt 100 år gammel? Ved at konvertere til den katolske kirke føler konvertitter, at de bliver forbundet med kirkefædrene og kirkens 2000 årige historie. Den tredje krise handler om problemet omkring kirkens splittelse, som især manifesterer sig i evangelikale rækker. Konvertitterne søger enheden i troen og kirkens enhed i den katolske kirke som moderkirken. Endelig kommer nogle evangelikale i krise pga. den forvirring, som de mange forskellige og modstridende tolkninger af skriften fremkalder. Løsningen finder de i den katolske kirkes læreembedes autoritet. Vævet ind i alle fire kriser er de evangelikale kirkers manglende forståelse for betydningen af æstetik og liturgi, en betydning, som konvertitterne med glæde finder i den katolske kirke.

Når man læser Ekmans begrundelser for at foretage dette drastiske konversions-skridt, så flugter de med McNights analyse. Sammenfattende siger Ekman at hans konversion kan forklares med tre ord: ”autoritet, sakramenter og enhed, eller sagt på en anden måde: ’En, Hellig og Apostolsk Kirke’”.

En trend
Bevægelsen fra evangelikale kirker til den katolske kirke er imidlertid en del af en langt bredere konversionstrend. Det er ikke kun evangelikale konvertitter, som gennem deres konversion til den katolske kirke søger længere tilbage i den kristne tradition. Der er eksempler på evangelikale fra unge kirker, som fx pinsekirken, der søger tilbage til de kirker, der sporer deres historie 500 år tilbage til reformationstiden. Andre både frikirkefolk og protestanter søger tilbage til den katolske moderkirke, og nogle af dem – sammen med enkelte katolikker – søger tilbage til de ortodokse kirker ud fra en forståelse af, at disse ortodokse kirker er tættere på urkirken end den katolske. Fælles for alle disse bevægelser er, at konvertitterne her ikke søger efter det nye og det moderne, men søger tilbage i den kristne tradition, i en søgen efter noget mere oprindeligt og genuint kristeligt.

USA - og litteraturen om tendensen
Der er naturligvis mange forskellige grunde og motivationer på spil, når kristne konverterer fra en kirke til en anden, men en af de markante konversionstendenser er altså den her skitserede. Nogle af konversionsbevægelserne kender vi her også her fra Danmark, men endnu tydeligere er de i fx USA, som bl.a. flg. bogtitler antyder: ”Evangelical Is not Enough. Worship of God in Liturgy and Sacrament”, ”Crossing the Tiber: Evangelical Protestants Discover the Historical Church”, ”Turning to Tradition: Converts and the Making of an American Orthodox Church”.

Fra kristendom til jødedom
Den mest radikale udgave af denne konversionstrend inden for kristenheden finder man i de – ganske vist få – eksempler på kristne, som søger helt tilbage til kristendommens rødder i jødedommen og konverterer til jødedommen.