Forsiden - KirkenUpdate 2019 -
Christians against Christian Nationalism

Jonas Adelin Jørgensen

Kommentar til 2/8 Kirkeledere fordømmer kristen nationalisme

En gruppe amerikanske kristne ledere udsendte 29. juli en fælles udtalelse, der fordømmer kristen nationalisme og kalder det for en 'trussel mod religiøse fællesskaber og vores demokrati'.

Afsenderne er som nævnt en gruppe amerikanske kristne med Baptist Joint Committee for Religious Liberty som initiativtagere. Ifølge deres hjemmeside er de den eneste nationale tros-baserede gruppe, som arbejder på at beskytte religionsfrihed for alle. Med henvisning til den lange baptistiske tradition for adskillelse af kirke og stat arbejder lobbygruppen for håndhævelsen af denne adskillelse i det amerikanske samfund.

Gruppen har derfor med bekymring set på den tiltagende kristent inspirerede nationalistiske retorik og lovgivning, som i de senere år har præget det amerikanske samfund. Ifølge talskvinden Amanda Tyler var det afgørende skridt at se hvordan denne kristent inspirerede nationalistiske retorik kan opfordre til vold mod anderledes troende.

Indholdet i udtalelsen nævner hverken Trump eller hans velkendte evangelikale støtter. Men siden valget af Trump i 2016 har der været en klar polarisering i amerikansk kristenhed mellem ubetingede støtter og modstandere af Trump. På trods af præsidentens vellevned, skilsmisser, nedsættende udtalelser om andre etniske grupper og migranter og klimaskepsis støtter mange kristne med evangelikal baggrund stadig Trump.

Et centralt tema i diskussionen er blevet spørgsmålet om hvor vidt Amerika er en 'kristen nation': Mange af Trumps kristne støtter henviser til en sådan forståelse, og mener at statens politik skal understøtte denne forståelse. Omvendt mener kritikerne – og således gruppen bag udtalelsen – at det af teologiske grunde ikke er muligt at sammensmelte kristen og amerikansk identitet. En kristen nationalisme ville fremhæve at en god amerikaner også er en god kristen, med risiko for overlap med racemæssige undertoner. Det vil være en forvrængning både af den kristne tros universalitet og af Amerikas konstitutionelle demokrati. I skrivelsen fremhæves statens principielle religionsneutralitet – sekularitet – og at patriotisme og religiøs identitet er uden forbindelse med hinanden. At forveksle religiøs autoritet og statens autoritet er farligt, både politisk og teologisk – og dybest set udtryk for afgudsdyrkelse, konkluderer skrivelsen.

Snarere end at føre til besindelse på tværs af kristne grupperinger har skrivelsen ind til videre blot ført til øget polarisering i den amerikanske debat. Men hvordan ser spørgsmålet om nationalisme og kristendom ud i vores europæiske og egne danske kontekst? I dele af Østeuropa har vi det seneste årti set fremvæksten af politiske partier, som ser sammenhæng mellem kristendom, nationalisme, anti-immigration, anti-islam og mod vestlige liberale og tolerante værdier. I Skandinavien har vi også set lokale udgaver af dette, men ifølge en nylig undersøgelse af Pew Research Forum er der stadig en stor del af befolkningen som i Norge, Sverige og Danmark ikke ser nogen sammenhæng mellem religion og national identitet: 78% i Norge, 80% i Danmark og 84% i Sverige. Omvendt er det ikke længe siden, at vi i Danmark havde en regering, der i sit regeringsgrundlag talte om Danmark som 'et kristent land'. Med andre ord ser vi både en politisk retorik, som står i fare for at sammenkoble kristendom, nationalitet og patriotisme, og en stor del af befolkningen, som ikke sympatiserer med denne måde at tænke på.

Snarere end at være et isoleret amerikansk problem, så ser den politiske retoriske sammenkædningen mellem kristendom, national identitet, anti-immigration og anti-islam at også i høj grad være en udfordring i europæisk perspektiv.

Jonas Adelin Jørgensen,
akademisk medarbejder,
Det mellemkirkelige råd.

Jonas Adelin Jørgensen er nu ansat som akademisk medarbejder for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd.
I den anledning giver han et interview om noget af det han skal arbejde med, offentlighedsteologi.'

"Det er kirkens natur at være kirke i det offentlige rum og i vores fælles virkelighed"

[Læs interviewet]